Reklama

Franciszek

Franciszek na Dzień Ubogich: czy naszemu życiu towarzyszy ubóstwo Chrystusa?

Grzegorz Gałązka

Do zastanowienia się nad tym, czy ubóstwo Jezusa Chrystusa jest naszym wiernym towarzyszem życia zachęcił papież Franciszek w orędziu na obchodzony w przedostatnią niedzielą roku liturgicznego Światowy Dzień Ubogich. W tym roku jest on obchodzony po raz szósty i przypada 13 listopada, a jego hasłem są słowa zaczerpnięte z 2 Listu św. Pawła do Koryntian: „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8,9).

Na wstępie papież zauważył, że Światowy Dzień Ubogich ma nam pomóc w refleksji nad naszym stylem życia oraz nad wieloma wymiarami ubóstwa, które pojawiają się w obecnej chwili dziejów. Przypomniał, że po pladze pandemii pojawiła się wojna na Ukrainie, spowodowana tym, że „jedno z mocarstw chce narzucić swoją wolę wbrew zasadzie samostanowienia narodów. Powtarzają się sceny znane nam z tragicznej pamięci, gdzie raz jeszcze wzajemny szantaż niektórych możnych tego świata zagłusza głos ludzkości domagającej się pokoju” – stwierdził Franciszek.

Ojciec Święty wskazał na wiele nieszczęść, jakie niosą wojny i przypomniał, że od początków chrześcijaństwa w Kościele organizowano zbiórki na rzecz najbardziej potrzebujących. Zauważył, iż nierzadko po okresie początkowego entuzjazmu zaangażowanie słabnie. Dlatego Apostoł wezwał do ożywienia dzieł miłosierdzia „aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało waszą chętną gotowość” (2 Kor 8,11).

Papież przypomniał o wielkiej ofiarności wiernych na rzecz uchodźców wojennych na Bliskim Wschodzie, w Afryce Centralnej, a obecnie na Ukrainie. „Jednakowoż im bardziej przeciąga się konflikt, tym bardziej pogarszają się jego następstwa. Narody, które przyjmują uchodźców, są coraz bardziej znużone, starając się, by pomoc była ciągła; rodziny i wspólnoty zaczynają odczuwać ciężar sytuacji, która wykracza już poza sytuację kryzysową. To jest właśnie moment, aby nie odpuścić i by odnowić początkową motywację. To, co rozpoczęliśmy, należy doprowadzić do końca, z tą samą odpowiedzialnością” – napisał Franciszek.

Ojciec Święty podkreślił, że solidarność polega na dzieleniu się z tymi, którzy nic nie mają. Wskazał, że szczodrość w stosunku do ubogich znajduje swój głęboki fundament w decyzji Syna Bożego, który sam zechciał stać się ubogim. Zaznaczył, że wobec ubogich nie uprawia się retoryki, ale zakasuje się rękawy i realizuje się wiarę poprzez bezpośrednie zaangażowanie. Papież przestrzegł przed obojętnością wobec ubogich i zbytnim przywiązaniem do pieniądza, dodając, że nikt nie może się czuć zwolniony z troski o ubogich i o sprawiedliwość społeczną.

Podziel się cytatem

Reklama

Franciszek zwrócił uwagę, że istnieje, ubóstwo, które zabija - nędza zrodzona z niesprawiedliwości, wyzysku, przemocy oraz niesprawiedliwego podziału bogactw i zasobów. Z kolei ubóstwo, które wyzwala to odpowiedzialny wybór, pozwalający zrzucić ciążący balast i dążyć do tego, co istotne. „Spotkanie ubogich pozwala położyć kres wielu niepokojom i bezpodstawnym lękom, aby dotrzeć do tego, co naprawdę liczy się w życiu i czego nikt nie może nam ukraść: miłości prawdziwej i bezinteresownej. Ubodzy bowiem, zanim staną się przedmiotem naszej jałmużny, są podmiotem, który pomaga nam uwolnić się z więzów niepokoju i powierzchowności” – czytamy w orędziu Ojca Świętego.

Reklama

Papież zaznaczył, że ubóstwo Chrystusa nas ubogaca. „Jeśli chcemy, aby życie zwyciężyło nad śmiercią, a godność była wybawiona od niesprawiedliwości, to trzeba iść jego drogą: naśladować ubóstwo Jezusa Chrystusa, dzieląc życie ze względu na miłość, dzieląc chleb swego życia z braćmi i siostrami, poczynając od ostatnich, od tych którym brakuje tego co konieczne, żeby nastała równość, ażeby ubodzy zostań wyzwoleni z nędzy, a bogaci z próżności, w obydwu bowiem nie ma nadziei” – napisał Franciszek.

Ojciec Święty wskazał na szczególny przykład ubóstwa chrześcijańskiego kanonizowanego 15 maja Karola de Foucauld, który wyzbył się bogactwa doczesnego, aby pójść za Jezusem i stać się wraz z Nim ubogim oraz bratem wszystkich. „Niech ten VI Światowy Dzień Ubogich stanie się okazją łaski, aby uczynić rachunek sumienia osobisty oraz wspólnotowy i zapytać się, czy ubóstwo Jezusa Chrystusa jest naszym wiernym towarzyszem życia” – napisał papież na zakończenie swego orędzia na VI Światowy Dzień Ubogich.

2022-11-08 15:13

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Franciszek przekaże 170 tys. dolarów na rzecz Kościoła w Syrii

Spotykając się z syryjskimi biskupami w Damaszku, kard. Leonardo Sandri zapowiedział, że Ojciec Święty przekaże na rzecz najbardziej potrzebujących w tym kraju datek w wysokości 170 tys. dolarów. W pierwszym dniu swojej wizyty w Syrii, prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich przewodniczył Boskiej Liturgii z patriarchą Youssefem Absi i spotkał się z młodymi ludźmi.

Więcej ...

Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem

Karol Porwich/Niedziela

Rozważania do Ewangelii Mk 6, 53-56.

Więcej ...

Caritas prosi o ciepłą odzież

2023-02-07 16:32

materiały Caritas

W związku z trwającym sezonem zimowym diecezjalna Caritas przypomina, że wciąż zbierana jest ciepła odzież, która rozdawana jest najbardziej potrzebującym.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Leon Knabit OSB: Są ludzie, którzy wszystko wiedzą...

Wiara

Leon Knabit OSB: Są ludzie, którzy wszystko wiedzą...

Może jednak warto stać mocno przy Bożej prawdzie?

Wiara

Może jednak warto stać mocno przy Bożej prawdzie?

Patronka od... Decyzji serca

Święci i błogosławieni

Patronka od... Decyzji serca

Duszpasterstwo w cieniu skandali

Wiara

Duszpasterstwo w cieniu skandali

To cud! Matka Boża go uzdrawia! Świadectwo wstawiennictwa...

Wiara

To cud! Matka Boża go uzdrawia! Świadectwo wstawiennictwa...

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Kościół

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Kościół

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Kościół

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...